Răspuns la toate întrebările cu excepția uneia

Aici găsești răspuns la toate întrebările cu excepția uneia... Astfel abordate, sunt justificate: materializarea gândurilor, telepatia, magia și tot ce până acum se încadrează în categoria supranaturalului, dar despre care se cunoaște nesigur că, foarte rar, există.